Görev mi, Lütuf mu?

Istanbul Büyükşehir Belediyesi’nin parklara yerleştirdiği tabelalarda “Bu Park, Istanbul Büyükşehir Belediyesinin ……… Halkına Armağanıdır” ifadesi yer alıyor. Belediye yetkililerine hatırlatmak gerekir ki, kentin muhtelif yerlerinde oluşturulan, bakımı yapılan parklar ve bahçeler, şehircilik anlayışının bir gereği olarak yerine getirilmesi gereken ve kanunlarla belirlenmiş bir görevdir, lütuf değildir. Parklara böyle bir tabela yerleştirilecekse yapılan hizmetin bir armağan olduğunu yazmak en hafif ifadeyle Türkçe bilmemektir. Daha da eleştirel bakarsak, kaba bir propagandadır, yakışıksız ve çirkindir.

Beykoz_park

9.7.2004 tarih ve 5215 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi, “Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.” ibaresiyle belediyelerin görev ve sorumluluklarını net bir biçimde belirlemiştir.

Sonuç olarak, yapılan bu hizmetin halka tanınmış bir ayrıcalık veya bir lütuf gibi gösterilmesi son derece yakışıksız ve çirkin kaçmaktadır. Umarız Belediye bu kaba propagandaya bir son verir ve vatandaşa karşı daha saygılı bir tavrı benimser. Unutulmamalı ki belediye yetkilileri seçilerek görevlendirilen kimselerdir; görevleri hizmettir.

Advertisements