MOTOR VEHICLES AND DIVORCES IN TURKEY

Last year, exactly on this date, I posted an article about women on this site ( https://lassietecolinas.wordpress.com/2015/03/08/on-women-on-a-womens-day/ ). Today I have decided to look at things from a somewhat light-hearted point of view. Even though women’s plight in the world has not changed since last year, and that it may even be worse, I do not feel like dramatizing things, so let’s keep on reading..

As it would be expected in any developing economy, the number of motor vehicles in Turkey has been steadily increasing. The Statistical Institute of Turkey reports that the numbers went up from 8,521,956 in 2001 to 19,994,472 in 2015. This is not only due to the expansion of the economy, but also because of the increase in the population, which, according to the World Bank, grew from about 64 million in 2001 to almost 76 million in 2014. The number of divorces also increased, parallel to the population increase during this period. In the face of such sharp increase in numbers, and out of curiosity, one might very well be interested in looking into this. The following plot displays what is explained above. The correlation coefficient r = 0.9359 as calculated by R, is highly impressive. However, let’s face it, despite the rationale one might think of regarding the increase in individual variables and their covariation, this is one of those cases of spuriousness.

Motor vehicles and Divorces in Turkey (2001-2015)
Motor vehicles and Divorces in Turkey (2001-2015)

It should be obvious to anyone with a minimal understanding of socioeconomic phenomena and statistics, that it just does not make any sense to think of divorces somehow being linked to the number of motor vehicles. One cannot possibly cause the other, so we will have to think of confounding factors (variables in technical lingo) such as development of economy, emancipation of women, economic crises causing unresolvable disputes between spouses, etc. that actually play a role in the background, affecting our variables of interest. As this exercise illustrates, one can find a relationship and calculate a correlation coefficient between almost any two variables (factors or phenomena in ordinary language) in life. However, the question is whether or not that seeming relationship will be meaningful.

Briefly, the moral of the story for the newly initiated is that looks can be deceptive, we would be well advised to delve into the matter and look for hidden factors.

Advertisements

Kültür Erozyonu

Fotografta görülen lokantanın tabelası, Türkiye’de kültür erozyonunun varmış olduğu noktayı, kültürel kişiliksizliği ve cehaleti gösteriyor. Bu ve benzeri tablolar, şu anda içinde bulunulan siyasi karışıklık da göz önüne alınarak değerlendirilecek olursa, Türkiye’nin yakın gelecekte ne kadar abuk subuk bir ülke olacağı, her şeyin ne kadar sürreal olacağı çok net olarak görülür.

Zırvalığın fotografıdır.
Zırvalığın fotografıdır.

Bu tabela kültürel kişiliksizliği gösterir çünkü Istanbul’un turistik olmayan bir semtinde, hiç de gerekmediği halde İngilizce bir tabela kullanma çabası var. Kültürel erozyon var, çünkü hem Türkçe, hem de İngilizce sözcükler zırva bir biçimde bir araya getirilmiş. Cehalet de var çünkü “ızgara” ve “yemek” ayrı ve farklı kategorilermiş gibi “Izgara ve yemek evi” ibaresi kullanılmış.

Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı!

 

Türkiye’de Bilişim ve Telekomünikasyon

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) her yıl oluşturduğu Bilişim ve Teknoloji endeksi (IDI), ülkelerin bilişim ve teknoloji açısından karşılaştırılmasını sağlıyor.

Endeks üç gösterge grubundan oluşuyor. Birinci grupta olanlar a) her 100 kişiye düşen sabit telefon aboneliği, b) her 100 kişiye düşen mobil telefon aboneliği, c) internet kullanıcısı başına düşen uluslararası internet bandı (bit/s), d) Bilgisayarı olan hane sayısı, ve e) Internet erişimi olan hane yüzdesi. İkinci grup göstergede a) Internet kullanan kişilerin yüzdesi, b) her 100 kişiye düşen sabit geniş bant aboneliği, c) her 100 kişiye düşen aktif mobil geniş bant aboneliği sayısı. Son grupta ise a) Yetişknlerde okur-yazarlık oranı, b) Orta eğitim düzeyinde okullaşma oranı, ve c) Yüksek öğrenimde okullaşma oranı.

Fotograf: http://www.artelys.com/en/solutions/telecommunication

Söz konusu örgütün en son istatistiklerine göre Türkiye 2015 yılında dünya sıralamasında 69. sırada bulunuyor. Özellikle 5G teknolojisinin test edilmekte olduğu ve 2020 yuılına kadar 5G’nin yaygınlaşmasının beklendiği bir zamanda Türkiye’nin bu yerinin gelecek için hiç de ümit vermediğini görmek gerekir. 2010 yılında 67. sırada iken 5 yıl sonra iki sıra geriye gitmek, Türk hükümetlerinin bilişim konusunu ve bilişim teknolojilerini yeterince ön planda tutmadığını, bu konuda ciddi bir vizyon eksikliği içinde olduğunu gösterir.

Çağımızın bilişim çağı olduğu ve bilişimin hayatın her alanına gitgide artan bir hızla nüfuz ettiği düşünülürse, bu konuda dünya birincisi olan Kore’den dersler alınmasını tavsiye etmekten başka bir tavsiyemiz olamaz.