21 Şubat Dünya Anadil Günü

Bugün, başlıktan da anlaşılacağı üzere, Dünya Anadil Günü. 1999 yılında UNESCO Genel Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Anadil Günü, 2000 yılından bu yana her yıl dünyadaki kültür ve dil çeşitliliğini desteklemek amacıyla kutlanmakta.

Anadilin kültürel varoluş açısından önemi yadsınamaz. Anadillerin korunması sadece bu çeşitliliği korumak açısından değil, aynı zamanda insanlığın kültür mirasını sürdürebilmesi bakımından da kritik önem arzeder. Azınlıkların anadillerini özgürce kullanabilmeleri ve anadillerinde eğitim görebilmeleri, eğitimde yüksek kaliteyi sağlayacak unsurlardan biri olup sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde özellikle dikkate alınması gereken bir olgudur. Azınlıkların anadillerini serbestçe kullanabilmeleri ve kendi dillerinde eğitim görebilmeleri, demokratik ve barışçıl bir dünyanın oluşturulmasında da rol oynayacak faktörlerden biridir. Eylül 2015’te Birleşmiş Milletlerin belirlediği ve kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma için Global Hedefler’inin fakirliğe ve eşitsizliklere son vermek gibi hedeflerine varabilmek için benimsediği 17 hedeften bir kısmının doğrudan anadille ilişkisi açıktır. Diger bazı hedeflerde ise dolaylı bir öneme sahip olan anadil özgürlüğünün korunması için BM programına imza atmış olan ülkelerin bu konuda samimi davranmasını beklemek, dünyadaki herkesin en doğal hakkıdır. Barış, demokrasi ve özgürlük, kalkınma ve adalet gibi kavramları söylemlerinden eksik etmeyen yönetimlerin ve politikacıların samimiyeti, anadiller konusundaki tavırlarlarından rahatlıkla ölçülebilir.

Anadillerin yok olması sadece yerel kültürlerin yok olması demek değil, aynı zamanda insan olarak varoluşumuzun temellerinin yıkılması demektir; uygarlığın ilerleme potansiyelinin dumura uğramasıdır. Bugün dünyada mevcut olan ve ne yazık ki içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda kaybolup gitmesi ihtimali yüksek olan 7000 dil, insanlığın önünde duran bir engel değil, kendisinden daha fazla kullanılmayı bekleyen bir hazinedir.

Advertisements